Uzman Bul

Profil

Magic Whiteboard

İSTANBUL
Ürün geliştirme Ürün yönetimi Finansal modelleme Fikir sunma İş fikirleri

Ürün Yönetimi ve Distribütörlük

Bir ürünün bulunmasından, pazara sunulmasına kadar geçen süreçteki bütün yöntemler. İş ve ürün fikri, fiyatlama, ürün hikayesi, pazara sunulması

(0)

2 TL /dakika

Görüşme talep et