Uzmanlık Alanı

Restorasyon, afet yönetimi, tarihi yapı değerleme, 2863, tarihi yapı raporlama

Oluşturulma tarihi : 17-01-2017
Restorasyon, afet yönetimi, tarihi yapı değerleme, 2863, tarihi yapı raporlama

Tarihi yapılar ve geleneksel yapım sistemlerinin belgelenmesi, deprem yangın vb risk tespiti, risk azaltımı, değerlenmesi, sigortalanmalarına yönelik risklerin tespiti uzmanlık alanlarım. Ayrıca koruma mevzuatının nüansları, uygulanması alanlarında bakanlık ve bilirkişilik tecrübelerim var. portföyüne tarihi yapıları katmak isteyen SİGOTACILAR ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarını bekliyorum.

Uzmanlık Alanları

1.67 TL /Dk

(0)
Görüşme talep et Uzmanlık Alanını Paylaş

Deniz Fevziye Atasagun (Gündoğdu)

İSTANBUL

Mesaj Gonder

1974 Ankara doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi İzmir'de tamamladım. İzmir Özel Türk Koleji Anadolu İngilizce mezunuyum. Lisans öğrenimimi ODTÜ mimarlık Bölümünde tamamladım (BArch). Yüksek lisansımı aynı üniversitede mimari restorasyon bölümünde yaptım ve tarihi çevreler için bakım ve badit onarım el kitabı hazırlanmasına yönelik yol gösterici bir el kitabı olan tezimi hazırlayarak Prof Dr Ayşıl Tükel Yavuz danışmanlığında tamamladım. Öğrenim sürecinde kültür varlıklarına yönelik mevzuat ve uygulama sorunları, sorun tespit ve çözümlemesi alanlarında sağlam bir donanım edindim (MSc). Doktora çalışmamı YTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümünde Doç Dr Gül Ünal ile Tarihi Çevrelerde Afet Risk Yönetim Modeli hazırlanmadına yönelik tez ile tamamladım. Çalışmaya başladığım sırada bu alanda henüz bir çalışma yapılmamıştı. 1995-2005 arasında, çeşitli restorasyon proje firmalarında çalıştım. Bu firmalarda ağırlıklı olarak yapı çözümlemeleri ve raporlama çalışmaları yaptım. 2005'te İstanbul Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesinde şef olarak çalıştım. 2007'de Kamusal alanda ve Kültür Varlıkları Mevzuatı konularında kendimi geliştirmek üzere Kültür Bakanlığına girdim. 11 yıldır Koruma Kurullar ve Rölöve Anıtlar Müdürlüklerinde çalışmaktayım. Halen kontrollük görevlerimin yanısıra Bakanlığın Afet ve Risk ile ilgili birçok projesinde yer almaktayım.